पहिलो उडानबाट प्राथमिकतामा परी नेपाल फर्कन लागेका नेपाली नागरिकहरुलाई सूचना

बङ्गलादेशबाट प्राथमिकतामा परी हवाइ मार्गबाट स्वदेश फर्कने लागेका नेपालीहरुले स्वास्थ्य सम्बन्धी स्व- घोषणा फारम 2 (दुई) प्रति भरी अनिवार्य साथमा लिइ आउनु पर्ने व्यहोरा सम्बन्धित सम्पूर्णमा जानकारी गराईन्छ ।साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी स्व घोषणा फारम www.ccmc.gov.np बाट डाउनलोड गरी भर्न सकिने छ।